Bus Schedules FROM Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

Starting 19/06
Public (bank) holidays: Saturday schedules apply
Updated: 18 June 2021, 16:00 (localtime)
 FROM NAXOS TOWN TO:TICKETLINEMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM€2.305
AG. MARINA (MOUNT ZAS)€3.102,607:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
AG. PROKOPIOS€1.601,10EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00
AGIA ANNA€1.601,10EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00
AG. ANNA (KAPARES)€1.6010
ALYKO (HAWAI)€2.60311:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:30
APEIRANTHOS€3.102,607:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
APOLLON€6.20213:3013:30
APOLLON (via Coastal Road)€6.205
DAMARIONAS - DAMALAS€2.102,607:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
DANAKOS€3.102,613:30
EGGARES€1.60513:3013:3013:3013:3013:30
FILOTI€2.302,607:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
GALANADO€1.602,607:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 15:0007:30, 11:00, 15:00
GALINI€1.60514:3014:3014:3014:3014:30
GLINADO - AGERSANI€1.60311:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:30, 14:3011:00, 13:30, 14:30
HALKI€2.102,607:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
KASTRAKI€2.60311:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:30
KERAMOTI€4.10213:30
KINIDAROS€2.10412:0012:0012:0012:0012:00
KORONIDA (KOMIAKI)€5.10213:3013:3013:3013:3013:3013:3013.30
KORONOS€4.10213:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:3013.30
MARAGΚAS€1.801EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00
MELANES (KOUROS)€1.60407:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:30
MESSI€5.10213:3013:30
MIKRI VIGLA€2.60311:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 13:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:30
MIKRI VIGLA (via Plaka)€2.601
MONI€2.30713:3013:3013:3013:3013:30
MOUTSOUNA€5.202
ORKOS€2.301
PLAKA€1.801EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00EVERY HOUR FROM 08:00 UNTIL 23:00
POTAMIA - TSIKALARIO€1.60914:3014:30
PYRGAKI€2.60311:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:3011:00, 14:30
SAGRI€1.802,607:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 11:00, 13:30, 15:0007:30, 11:00, 13:30, 15:00
SKADO€4.20211:00, 13:30, 19:0011:00, 13:30, 19:0011:00, 13:30, 19:0011:00, 13:30, 19:0011:00, 13:30, 19:0013:30
VIVLOS (TRIPODES)€1.60311:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:30, 14:3011:00, 13:30, 14:30

Bus Schedules FROM the Villages to Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

Starting 19/06/2021
Public (bank) holidays: Saturday schedules apply
Updated: 18 June 2021, 16:00 (localtime)
 FROM THE VILLAGES TO NAXOS TOWNTICKETLINEMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM€2.305
AG. MARINA (MOUNT ZAS)€3.102,607:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:15
AG. PROKOPIOS€1.601,10EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40EVERY HOUR FROM 08:40 UNTIL 23:40
AGIA ANNA€1.601,10EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35EVERY HOUR FROM 08:35 UNTIL 23:35
AG. ANNA (KAPARES)€1.6010
ALYKO (HAWAI)€2.60311:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:2011:50, 13:50, 15:20
APEIRANTHOS€3.102,607:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:1507:50, 08:45, 13:45, 16:15
APOLLON€6.20215:3015:30
APOLLON (via Coastal Road)€6.205
DAMARIONAS - DAMALAS€2.102,606:50, 08:15, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:00, 14:00, 16:3008:05, 09:05, 14:05, 16:3508:05, 09:05, 14:05, 16:35
DANAKOS€3.102,607:45
EGGARES€1.60507:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:00
FILOTI€2.302,606:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3008:00, 09:00, 14:00, 16:3008:00, 09:00, 14:00, 16:30
GALANADO€1.602,608:25, 09:15, 14:15, 16:4508:25, 09:15, 14:15, 16:4508:25, 09:15, 14:15, 16:4508:25, 09:15, 14:15, 16:4508:25, 09:15, 14:15, 16:4509:15, 14:20, 16:4509:15, 14:20, 16:45
GALINI€1.60507:20, 10:3007:20, 10:3007:20, 10:3007:20, 10:3007:20, 10:30
GLINADO - AGERSANI€1.60307:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2508:35, 12:10, 15:2508:35, 12:10, 15:25
HALKI€2.102,606:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:00, 14:00, 16:3008:00, 09:00, 14:00, 16:3008:00, 09:00, 14:00, 16:30
KASTRAKI€2.60311:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:1011:40, 13:40, 15:10
KERAMOTI€4.10207:20
KINIDAROS€2.10407:4507:45, 12:3007:4507:45, 12:3007:45
KOMIAKI (KORONIDA)€5.10207:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:0507:05
KORONOS€4.10207:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:1507:15
MARAGKAS€1.8010EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30
MELANES€1.60407:40, 14:4507:40, 14:4507:40, 14:4507:40, 14:4507:40, 14:45
MESSI€5.10207:0007:00
MIKRI VIGLA€2.60311:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:0011:30, 13:30, 15:00
MIKRI VIGLA (via Plaka)€2.601
MONI€2.30707:5007:5007:5007:5007:50
MOUTSOUNA€5.202
ORKOS€2.301
PLAKA€1.801EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30EVERY HOUR FROM 08:30 UNTIL 23:30
POTAMIA - TSIKALARIO€1.60907:4507:4507:4507:4507:45
PYRGAKI€2.60311:50, 15:2011:50, 15:2011:50, 15:2011:50, 15:2011:50, 15:2011:50, 15:2011:50, 15:20
SAGRI€1.802,606:50, 08:20, 09:10, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:10, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:10, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:10, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:10, 14:10, 16:4008:20, 09:20, 14:10, 16:4008:20, 09:20, 14:10, 16:40
SKADO€4.20207:20, 16:0507:20, 16:0507:20, 16:0507:20, 16:0507:20, 16:0507:15
VIVLOS (TRIPODES)€1.60307:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2507:10, 08:30, 12:10, 15:2508:30, 12:10, 15:2508:30, 12:10, 15:25