Bus Schedules FROM Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

May 2024
Updated: 16/02/2024, 12:00 (localtime)
 FROM NAXOS TOWN TO:MONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM13:3013:30
AG. MARINA (MOUNT ZAS)07:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
AG. PROKOPIOSEvery hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00
AGIA ANNAEvery hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00
AG. ANNA (KAPARES)
ALYKO (HAWAI)14:3014:3014:3014:3014:3014:3014:30
APEIRANTHOS07:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
APOLLON13:3013:30
APOLLON (via Coastal Road)
DAMARIONAS - DAMALAS07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00
DANAKOS13:30
EGGARES09:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:30
FILOTI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
GALANADO07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
GALINI09:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:30
GLINADO - AGERSANI07:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:0011:00
HALKI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
KASTRAKI13:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:30
KERAMOTI13:30
KINIDAROS13:3012:00, 13:3013:3012:00, 13:3013:30
KORONIDA (KOMIAKI)13:3013:3013:3013:3013:3013:3013:30
KORONOS13:3013:3013:3013:3013:30 13:3013:30
MARAGΚASEvery hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00
MELANES (KOUROS)07:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:3007:30, 12:00, 14:30
MESSI13:3013:30
MIKRI VIGLA13:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:3013:00, 14:30
MIKRI VIGLA (via Plaka)
MONI13:3013:3013:3013:3013:30
MOUTSOUNA
ORKOS
PLAKAEvery hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00 Every hour from 08:00 until 20:00
POTAMIA - TSIKALARIO13:3013:30
PYRGAKI14:3014:3014:3014:3014:30
SAGRI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30
SKADO13:3013:3013:3013:3013:3013:3013:30
VIVLOS (TRIPODES)07:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0007:30, 11:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:0011:00, 13:00

Bus Schedules FROM the Villages to Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

May 2024
Updated: 16/02/2024, 12:00 (localtime)
 FROM THE VILLAGES TO NAXOS TOWNMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM10:1010:10
AG. MARINA (MOUNT ZAS)07:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 16:15
AG. PROKOPIOSEvery hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40
AGIA ANNAEvery hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40 Every hour from 08:10 until 20:40
AG. ANNA (KAPARES)
ALYKO (HAWAI)07:0507:0507:0507:0507:05
APEIRANTHOS07:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 16:15
APOLLON06:5006:50
APOLLON (via Coastal Road)
DAMARIONAS - DAMALAS06:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 14:00, 16:3008:15, 09:30, 16:30
DANAKOS07:45
EGGARES10:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:45
FILOTI06:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3008:00, 09:30, 16:30
GALANADO08:25, 09:45, 14:1508:25, 09:45, 14:1508:25, 09:45, 14:1508:25, 09:45, 14:1508:25, 09:45, 14:1508:25, 09:45, 14:1509:45
GALINI10:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:4510:00, 13:45
GLINADO - AGERSANI07:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4508:35, 17:45
HALKI06:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 14:00, 16:3008:00, 09:30, 16:30
KASTRAKI07:1507:1507:1507:1507:15
KERAMOTI07:20
KINIDAROS07:2007:20, 12:3012:3008:20, 12:3012:30
KOMIAKI (KORONIDA)07:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:45
KORONOS07:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:05
MARAGKASEvery hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35 Every hour from 08:05 until 20:35
MELANES07:45, 12:15, 14:4507:45, 12:15, 14:4507:45, 12:15, 14:4507:45, 12:15, 14:4507:45, 12:15, 14:45
MESSI07:0007:00
MIKRI VIGLA07:2007:2007:2007:2007:20
MIKRI VIGLA (via Plaka)
MONI07:5007:5007:5007:5007:50
MOUTSOUNA
ORKOS
PLAKAEvery hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30 Every hour from 08:00 until 20:30
POTAMIA - TSIKALARIO08:0008:00
PYRGAKI
SAGRI07:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4007:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4007:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4007:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4007:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4007:05, 08:20, 09:40, 14:10, 16:4008:20, 09:40, 16:40
SKADO07:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:05
VIVLOS (TRIPODES)07:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4507:10, 08:35, 17:4508:35, 17:4508:35, 17:45