Bus Schedules FROM Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

18/05 - 25/05
Updated: 17 May 2024, 08:00 (localtime)
 FROM NAXOS TOWN TO:MONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM13:3013:3013:3013:3013:30
AG. MARINA (MOUNT ZAS)09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
AG. PROKOPIOS07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:00
AGIA ANNA07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:00
AG. ANNA (KAPARES)
ALYKO (HAWAI)14:3014:3014:3014:3014:30
APEIRANTHOS09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
APOLLON13:3013:30
APOLLON (via Coastal Road)
DAMARIONAS - DAMALAS07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
DANAKOS13:3013:30
EGGARES09:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:30
FILOTI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
GALANADO07:30, 09:30, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 12:00, 13:30, 15:0007:30, 09:30, 15:0009:30, 15:00
GALINI09:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:3009:30, 13:30
GLINADO - AGERSANI11:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:3011:00, 13:30
HALKI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
KASTRAKI14:3014:3014:3014:3014:30
KERAMOTI13:30
KINIDAROS12:0012:00
KORONIDA (KOMIAKI)13:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:3013:30
KORONOS13:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:00 13:3013:30
MARAGΚAS07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:00
MELANES07:25, 12:00, 14:3007:25, 12:00, 14:3007:25, 12:00, 14:3007:25, 12:00, 14:3007:25, 12:00, 14:30
MESSI13:3013:30
MIKRI VIGLA14:3014:3014:3014:3014:30
MIKRI VIGLA (via Plaka)
MONI13:3013:30
MOUTSOUNA
ORKOS
PLAKA07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:0007:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 22:00
POTAMIA - TSIKALARIO14:30
PYRGAKI
SAGRI07:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 15:00, 19:0007:30, 09:30, 11:00, 13:30, 15:0009:30, 11:00, 13:30, 15:00
SKADO13:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:30, 19:0013:3013:30
VIVLOS (TRIPODES)11:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:00, 14:30, 19:0011:00, 13:3011:00, 13:30

Bus Schedules FROM the Villages to Naxos Town (Hora)

Click on the info icon to see route and destination details

18/05-24/05
Updated: 17 May 2024, 08:00 (localtime)
 FROM THE VILLAGES TO NAXOS TOWNMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ABRAAM06:5506:5506:5506:5506:55
AG. MARINA (MOUNT ZAS)07:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 10:45, 13:45, 16:15
AG. PROKOPIOS08:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:40, 22:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:40, 22:40
AGIA ANNA08:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:40, 22:4008:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:40, 22:40
AG. ANNA (KAPARES)
ALYKO (HAWAI)07:0507:0507:0507:0507:05
APEIRANTHOS07:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 09:15, 10:45, 13:45, 16:1507:50, 10:45, 13:45, 16:15
APOLLON06:5006:50, 15:3006:5006:50, 15:3006:50
APOLLON (via Coastal Road)
DAMARIONAS - DAMALAS06:50, 08:15, 09:30, 11:10, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 11:10, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 11:10, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 11:10, 14:00, 16:3006:50, 08:15, 09:30, 11:10, 14:00, 16:3008:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3008:00, 11:00, 14:00, 16:30
DANAKOS07:4507:45
EGGARES07:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:00
FILOTI06:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3008:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3008:00, 11:00, 14:00, 16:30
GALANADO08:25, 09:45, 11:20, 14:1508:25, 09:45, 11:20, 14:1508:25, 09:45, 11:20, 14:1508:25, 09:45, 11;20, 14:1508:25, 09:45, 11:20, 14:1509:45, 11:20, 14:2011:20, 14:20
GALINI07:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:0007:20, 10:00
GLINADO - AGERSANI07:10, 08:35, 14:00, 16:4007:10, 08:35, 14:00, 16:4007:10, 08:35, 14:00, 16:4007:10, 08:35, 14:00, 16:4007:10, 08:35, 14:00, 16:4008:35, 16:4508:35, 16:45
HALKI06:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3006:50, 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3008:00, 09:30, 11:00, 14:00, 16:3008:00, 11:00, 14:00, 16:30
KASTRAKI07:0507:0507:0507:0507:05
KERAMOTI07:20
KINIDAROS07:4007:40,12:3007:4007:40,12:3007:40
KOMIAKI (KORONIDA)07:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:15, 15:4507:1507:15
KORONOS07:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:2507:25
MARAGKAS08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:30
MELANES07:45, 14:4507:45, 14:4507:45, 14:4507:45, 14:4507:45, 14:45
MESSI07:0007:00
MIKRI VIGLA07:0507:0507:0507:0507:05
MIKRI VIGLA (via Plaka)
MONI07:4507:4507:4507:4507:45
MOUTSOUNA
ORKOS
PLAKA08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:3008:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:30
POTAMIA - TSIKALARIO07:4507:4507:4507:4507:45
PYRGAKI
SAGRI06:50, 08:20, 09:40, 11:10, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:40, 11:40, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:40, 11:40, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:40, 11:40, 14:10, 16:4006:50, 08:20, 09:40, 11:40, 14:10, 16:4008:20, 09:40, 11:10, 14:10, 16:4008:20, 11:10, 14:10, 16:40
SKADO07:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:25, 16:0507:2507:25
VIVLOS (TRIPODES)07:10, 08:35, 14:00, 16:3507:10, 08:35, 14:00, 16:3507:10, 08:35, 14:00, 16:3507:10, 08:35, 14:00, 16:3507:10, 08:35, 14:00, 16:3508:35, 16:4508:35, 16:45